Aktualności

Artykuły

 • Tydzień Mediacji

  Informacja


  Sąd Rejonowy w Nowym Targu informuje, że w dniach:

   

  16 - 20 października 2017 r.

  w godzinach od 10:00 do 14:00

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie

  O G Ł O S Z E N I E

  Postanowieniem z dnia 19 maja 2017 r. wydanym w sprawie I Ns 453/17 Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu I Wydział Cywilny zarządził sporządzenie spisu inwentarza spadku po Krzysztofie Rzeszótko s. Józefa i Wandy (PESEL 63021412917) zmarłym 15 lutego 2012 r. w Nowym Targu - ostatnio zamieszkałym w Rabce-Zdroju.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie

  O G Ł O S Z E N I E

  O ZŁOŻENIU WYKAZU INWENTARZA SPADKU

  PO ERYKU SEBASTIANIE ZAJĄCU

  Na podstawie art. 6363§3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Nowym Targu I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 15 lutego 2017 r. przed notariuszem Władysławą Kubińską-Ciszek z Kancelarii Notarialnej w Nowym Targu - ul. Kolejowa nr 4, złożono wykaz inwentarza spadku po Eryku Sebastianie Zającu synu Tadeusza i Anny

  Czytajwięcejo:
 • Zarządzenie

  ZARZĄDZENIE Nr A-0210 – 4/2017

  Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Targu

  z dnia 10 marca 2017 r.

  w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników Sądu Rejonowego w Nowym Targu

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE

  W dniu 3 lutego 2017 r. złożono w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu, I Wydział Cywilny do sprawy zarejestrowanej pod sygnaturą akt I Ns 145/17 sporządzony w dniu
  1 lutego 2017 r. przed notariuszem Władysławą Kubińską-Ciszek prowadzącą Kancelarię Notarialną w Nowym Targu przy ulicy Kolejowej nr 4, protokół Rep. A nr 958/2017 obejmujący wykaz inwentarza po Andrzeju Rodaku

  Czytajwięcejo:
 • Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

  I N F O R M A C J A

  Sąd Rejonowy w Nowym Targu informuje, że w dniach :

   20   –  24 lutego 2017 r.  

  w godzinach od 10,00 do 14,00


                   Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw                

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie

  W dniu 8 grudnia 2016 r. złożono w Sądzie do sprawy I Ns 1442/16 sporządzony w dniu 2 grudnia 2016 r. przed notariuszem Andrzejem Palenikiem prowadzącym Kancelarię Notarialną w Nowym Targu protokół Rep. A nr 3449/2016 obejmujący wykaz inwentarza po Łukaszu Andrzeju Dara

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie

  ZARZADZENIE NR A-0210-13/2016

  Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Targu

  z dnia 7 grudnia 2016 r.

  w sprawie godzin otwarcia dziennika podawczego Sądu Rejonowego w Nowym Targu w dniu 30 grudnia 2016 r. ( ostatni dzień roboczy w 2016 r.)

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie

  W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 1096/16 toczy się postępowanie z wniosku Wojciecha Surowiaka o zasiedzenie nieruchomości położonej w Krościenku nad Dunajcem, oznaczonej jako działki ewid. nr ...

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie

  W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 1129/16 toczy się postępowanie z wniosku Józefy Szymusiak o uregulowanie własności nieruchomości położonej w  Cichem, gmina Czarny Dunajec, stanowiącej działkę ewid. nr 13197/34 o pow. 0,0861 ha. Wzywa się

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Aktualności

Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-11-26
Publikacja w dniu:
2012-11-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-11-26
Publikacja w dniu:
2012-11-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-10-24
Publikacja w dniu:
2012-10-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-10-24
Publikacja w dniu:
2012-10-24
Opis zmiany:
b/d