Ogłoszenia

Artykuły

 • Ogłoszenie

  O G Ł O S Z E N I E


  Postanowieniem z dnia 26 maja 2017 r. wydanym w sprawie I Ns 943/17 Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu I Wydział Cywilny zarządził sporządzenie spisu inwentarza spadku po Andrzeju Pierzchała s. Jana i Marii (PESEL 50102703572) zmarłym 29 grudnia 2016 r. w Nowym Targu - ostatnio zamieszkałym w Szaflarach.

  Czytajwięcejo:
 • OGŁOSZENIE

  OGŁOSZENIE

   

  o złożeniu wykazu inwentarza spadku po Bogdanie Mirosławie Kasprzyku

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie

  O ZŁOŻENIU WYKAZU INWENTARZA SPADKU PO MARKU KORWEL

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie

  o złożeniu wykazu inwentarza spadku po Helenie łojek c. Jana i Krystyny

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie

  Postanowieniem z dnia 31 lipca 2017 r. wydanym w sprawie I Ns 721/17 referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu I Wydział Cywilny zarządził sporządzenie spisu inwentarza spadku po Józefie Czech-Miętus

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie

  Sygn. akt I Ns 677/17     

  OGŁOSZENIE

              W dniu 21 czerwca 2017 r. złożono w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu, I Wydział Cywilny do sprawy zarejestrowanej pod sygnaturą akt I Ns 677/17 sporządzony w dniu 20 czerwca 2017 r. przed notariuszem Andrzejem Palenikiem prowadzącym Kancelarię Notarialną w Nowym Targu przy ulicy Szaflarskiej nr 42, protokół Rep. A nr 1763/2017 obejmujący wykaz inwentarza po Bogdanie Noga

  Czytajwięcejo:
 • Postanowienie

  Sygn. akt I Co 198/17                                                                                                      Dnia 6 czerwca 2017 r.

  POSTANOWIENIE

  Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu I Wydział Cywilny: Eugeniusz Buła

  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 6 czerwca 2017 r. w Nowym Targu wniosku wierzyciela Lindorff I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Krakowie o ustanowienie kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu dłużniczki Sabiny Łucji Gąsienicy

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie

  O G Ł O S Z E N I E

  O ZŁOŻENIU WYKAZU INWENTARZA SPADKU

  PO ERYKU SEBASTIANIE ZAJĄCU

  Na podstawie art. 6363§3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Nowym Targu I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 15 lutego 2017 r. przed notariuszem Władysławą Kubińską-Ciszek z Kancelarii Notarialnej w Nowym Targu - ul. Kolejowa nr 4, złożono wykaz inwentarza spadku po Eryku Sebastianie Zającu synu Tadeusza i Anny

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie

  Postanowieniem z dnia 26 stycznia 2017 r. wydanym w sprawie I Ns 69/17 Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu I Wydział Cywilny zarządził sporządzenie spisu inwentarza spadku po Grzegorzu Krzysztofie Korfel s. Ryszarda i Michaliny (PESEL 72103014813), zmarłym 15 lutego 2013 r. w Nowym Targu i ostatnio tam zamieszkałym,

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie

  W dniu 8 grudnia 2016 r. złożono w Sądzie do sprawy I Ns 1442/16 sporządzony w dniu 2 grudnia 2016 r. przed notariuszem Andrzejem Palenikiem prowadzącym Kancelarię Notarialną w Nowym Targu protokół Rep. A nr 3449/2016 obejmujący wykaz inwentarza po Łukaszu Andrzeju Dara

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia