Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • Postanowienie

   Sygn. akt I Co 1213/17

  POSTANOWIENIE

  Dnia 13 grudnia 2017 r.

  Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu I Wydział Cywilny: Eugeniusz Buła

  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 13 grudnia 2017 r. w Nowym Targu wniosku wierzyciela Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Tarnowie

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie

  ZARZADZENIE NR A-0210-7/2017

  Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Targu

  z dnia 13 grudnia 2017 r.

  w sprawie godzin otwarcia dziennika podawczego II Wydziału Karnego  Sądu Rejonowego w Nowym Targu w dniu 29 grudnia 2017 r. ( ostatni dzień roboczy w 2017 r.)

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie

  Oznaczenie konkursu: K-111-2/17

  Informacja o wynikach konkursu na zastępstwo na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu

  Czytajwięcejo:
 • Postanowienie

  Sygn. akt I Co 1169/17                                                                                     Dnia 28 listopada 2017 r.

   

  Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu I Wydział Cywilny: Eugeniusz Buła

   po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 28 listopada 2017 r. w Nowym Targu wniosku Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Targu o ustanowienie kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu dłużniczki Bogumiły Wacławiak w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomira Hosiawę - Km 1617/17

  Czytajwięcejo:
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  dotyczy: "Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji na potrzeby Sądu Rejonowego w Nowym Targu"

  Czytajwięcejo:

Galerie zdjęć