Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • Postanowienie

  Sygn. akt I Co 198/17                                                                                                      Dnia 6 czerwca 2017 r.

  POSTANOWIENIE

  Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu I Wydział Cywilny: Eugeniusz Buła

  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 6 czerwca 2017 r. w Nowym Targu wniosku wierzyciela Lindorff I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Krakowie o ustanowienie kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu dłużniczki Sabiny Łucji Gąsienicy

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie

  O G Ł O S Z E N I E

  Postanowieniem z dnia 19 maja 2017 r. wydanym w sprawie I Ns 453/17 Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu I Wydział Cywilny zarządził sporządzenie spisu inwentarza spadku po Krzysztofie Rzeszótko s. Józefa i Wandy (PESEL 63021412917) zmarłym 15 lutego 2012 r. w Nowym Targu - ostatnio zamieszkałym w Rabce-Zdroju.

  Czytajwięcejo:
 • Dokumentacja kontroli zarządczej za rok 2016

  Sąd Rejonowy w Nowym Targu, działając na podstawie §§ 12 i 31 Komunikatu Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 maja 2014r. w sprawie szczególnych wytycznych w zakresie kontroli zarząadministracji rządowej - sprawiedliwość, publikuje plan działalności na rok 2016 dla Sądu Rejonowego w Nowym Targu.

   

  Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016

  Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego w Nowym Targu za rok 2016

   

 • Rozeznanie Cenowe

  Sąd Rejonowy w Nowym Targu zamierza w najbliższym czasie zlecić usługę serwisu pogwarancyjnego Systemu Cyfrowej Rejestracji Rozpraw Sądowych  na  8  salach rozpraw Sądu Rejonowego w Nowym Targu

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie

  O G Ł O S Z E N I E

  O ZŁOŻENIU WYKAZU INWENTARZA SPADKU

  PO ERYKU SEBASTIANIE ZAJĄCU

  Na podstawie art. 6363§3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Nowym Targu I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 15 lutego 2017 r. przed notariuszem Władysławą Kubińską-Ciszek z Kancelarii Notarialnej w Nowym Targu - ul. Kolejowa nr 4, złożono wykaz inwentarza spadku po Eryku Sebastianie Zającu synu Tadeusza i Anny

  Czytajwięcejo:

Galerie zdjęć