Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • Informacja o udzieleniu zamówienia

  dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego   na ochronę wraz z monitoringiem obiektów, osób i mienia Sądu Rejonowego w Nowym Targu.

  Postępowanie o zamówienie nr 02/2017.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie

  O G Ł O S Z E N I E


  Postanowieniem z dnia 26 maja 2017 r. wydanym w sprawie I Ns 943/17 Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu I Wydział Cywilny zarządził sporządzenie spisu inwentarza spadku po Andrzeju Pierzchała s. Jana i Marii (PESEL 50102703572) zmarłym 29 grudnia 2016 r. w Nowym Targu - ostatnio zamieszkałym w Szaflarach.

  Czytajwięcejo:
 • OGŁOSZENIE

  OGŁOSZENIE

   

  o złożeniu wykazu inwentarza spadku po Bogdanie Mirosławie Kasprzyku

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie

  O ZŁOŻENIU WYKAZU INWENTARZA SPADKU PO MARKU KORWEL

  Czytajwięcejo:
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego   na ochronę wraz z monitoringiem obiektów, osób i mienia Sądu Rejonowego w Nowym Targu

  Postępowanie o zamówienie nr 02/2017

  Czytajwięcejo:

Galerie zdjęć