Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • Zaproszenie do złożenia oferty

  na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek  dla Sądu Rejonowego w Nowym Targu

  Czytajwięcejo:
 • Dokumentacja kontroli zarządczej za rok 2017

  Sąd Rejonowy w Nowym Targu, działając na podstawie §§ 12 i 31 Komunikatu Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 maja 2014r. w sprawie szczególnych wytycznych w zakresie kontroli zarząadministracji rządowej - sprawiedliwość, publikuje plan działalności na rok 2017 dla Sądu Rejonowego w Nowym Targu.

   

  Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017

  Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego w Nowym Targu za rok 2017

 • Ogłoszenie

  Sygn. akt I Ns 181/18                                                                                                                                                                       Dnia 2 marca 2018 r.

   POSTANOWIENIE

   

  Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu I Wydział Cywilny: Eugeniusz Buła

  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 2 marca 2018 r. w Nowym Targu wniosku Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Nowym Sączu o zezwolenie na złożenie sumy pieniężnej do depozytu sądowego

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie

  Sygn. akt I Co 73/18                                                                                                                                                                       Dnia 2 marca 2018 r.

  POSTANOWIENIE

                    

  Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu I Wydział Cywilny: Eugeniusz Buła

  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 2 marca 2018 r. w Nowym Targu wniosku wierzyciela EQUES DEBITUM Fundusz Inwestycyjny Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Gdańskuo ustanowienie kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu dłużniczki Lucyny Chlipała w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomira Hosiawę - Km 630/17

  Czytajwięcejo:

Galerie zdjęć