Informacja

ZARZĄDZENIE Nr A-0212 – 3/2018

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Nowym Targu

z dnia 12 października 2018r.

            Na podstawie  art. 22 § 1 pkt.1  ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz.23 ze zm.) w związku z § 40 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015, poz. 2316 ze zm. )

 §1.

 Ustala się dzień 24 grudnia 2018 r. ( poniedziałek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Nowym Targu – z jednoczesnym obowiązkiem jego odpracowania            w dniu 1 grudnia 2018 r.  ( sobota ).

§2.

W dniu 31 grudnia 2018 r. godziny przyjęć interesantów będą odbywać się jak w dni tygodnia od wtorku do piątku za wyjątkiem kasy ( kasa nieczynna ).

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Nowym Targu.

 

Dyrektor Sądu Rejonowego                                                 Prezes Sądu Rejonowego

            w Nowym Targu                                                                   w Nowym Targu

             Lidia Szperlak                                                           Zdzisława Sabała - Klocek

Rejestr zmian dla: Informacja

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Targu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-10-18
Publikacja w dniu:
2018-10-18
Opis zmiany:
b/d